Vitalik Buterin, Ethereum’un Merkeziyetsizleşmesine Yönelik Tehditlere Yanıt Verdi!

0

Yeni bir blog yazısında Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum’un merkezsizleşmesi açısından temel olan üç konuda düşüncelerini paylaştı: MEV, likit staking ve node donanım gereksinimleri.

  • Buterin‘e göre, Ethereum‘un merkezileşmesiyle ilgili birçok endişe, akıllı protokol tasarımı ve güncellemeler aracılığıyla ele alınabilir, ki bunlardan bazıları zaten tasarım aşamasında ve devam etmektedir.

Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin, blok zincirine yöneltilen eleştirilere detaylı bir blog yazısında yanıt verdi ve Ethereum‘un merkezileşmesi açısından temel olan üç konuya odaklandı: MEV (madenci veya maksimum çıkarılabilir değer), likit staking ve tek başına bir node çalıştırmanın donanım maliyetleri.

Buterin, bu üç ana alandaki endişelerin “geniş ölçüde paylaşıldığını” belirtti ve “Bunlar, kişisel olarak birçok kez yaşadığım endişelerdir” dedi. Ancak, Buterin‘e göre, sorunların aşılmayı gerektirebileceği iddia edildiği kadar zor olmayabilir.

17 Mayıs’ta yayımlanan yazısında, Buterin öncelikle MEV meselesine değindi; (yani, gelişmiş node operatörlerinin bir blok içindeki işlemleri yeniden düzenleyerek elde edebileceği finansal kazanç). Buterin, MEV‘e yönelik iki yaklaşımı “en aza indirgeme” (CowSwap gibi akıllı protokol tasarımıyla MEV‘i azaltma) ve “karantina” (MEV‘i tamamen veya kısmen azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik protokol içi tekniklerle deneme) olarak karakterize ediyor.

MEV karantina yöntemi cazip görünse de, Buterin, bu olasılığın bazı merkezileşme riskleriyle birlikte geldiğini belirtiyor. “Eğer node operatörleri bir blok içinden işlemleri tamamen dışarıda bırakma gücüne sahipse, ortaya çıkabilecek saldırılar oldukça kolay olabilir,” diye belirtti Buterin. Ancak, Buterin, MEV karantina üzerinde çalışan operatörleri, işlem dahil etme listeleri gibi kavramlar aracılığıyla destekledi ve bu kavramlar “operatörlerin işlemleri blok dışına itme yeteneğini tamamen ortadan kaldırır” dedi.

Buterin şöyle devam etti: “Bu yönde fikirlerin yani karantina yöntemiyle olası riskleri ve tehditleri en aza indirgemesi yönünden haklı bulduğum için bu yöne gitmeyi destekliyorum.”

Likit Staking ve Node Yönetimi

Buterin ayrıca, çoğu staker’ın bir staking sağlayıcı ile stake etmeyi tercih ettiği göz önüne alındığında, solo (tek başına) Ethereum staker‘larının nispeten düşük sayısına da değindi. Bunun sebebi, Ethereum node’unu tek başına işletmek için gereken karmaşıklık, donanım gereksinimi ve 32 ETH minimum gereksinimi gibi faktörlerdir. Staker’ların çoğunun, Coinbase gibi merkezi bir yapı veya Lido veya RocketPool gibi merkezi olmayan bir yapı ile stake etmeyi seçmesi bu duruma en iyi örnek olarak ifade edilebilir.

Buterin, solo node çalıştırmanın maliyeti ve karmaşıklığını azaltma konusunda kaydedilen ilerlemeyi kabul etse de, “bir kez daha yapabileceğimiz daha fazla şey var” diyerek, belki de stake edilmiş ether’i çekme süresini kısaltarak veya solo staker olmak için gereken 32 ETH minimum gereksinimini azaltarak bu durumun daha da iyileştirilebileceğini belirtti.

Buterin şöyle yazdı: “Yanlış cevaplar, Ethereum‘u merkezileşme yoluna ve ‘ekstra adımlarla geleneksel finansal sistemi yeniden oluşturmaya’ götürebilir; doğru cevaplar ise geniş ve çeşitli bir solo staker ve son derece merkezi olmayan staking havuzları setiyle başarılı bir ekosistemin parıltılı bir örneğini yaratabilir.”

Node’lar için yüksek donanım gereksinimi sorunu Buterin‘e göre daha karmaşık görünse de, ancak Verkle Yapılarıyla ve yaklaşan EIP-4444 ile, “node’un donanım gereksinimleri makul bir şekilde sonunda yüz gigabaytın altına düşebilir ve belki de tarih depolama sorumluluğunu (belki sadece stake etmeyen node’lar için) tamamen ortadan kaldırırsak neredeyse sıfıra düşebilir.”

Buterin yazısını, Ethereum ekosisteminin zor sorunlarla yüzleşmesini ve onlardan kaçınmak yerine onları ele almasını isteyerek tamamladı. “… Ethereum‘u eşsiz kılan özelliklere derin saygı duymalı ve Ethereum‘un ölçeklendikçe bu özellikleri korumak ve geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz,” diye yazdı Buterin.

Buterin, bugün X üzerindeki bir yazısında topluluk üyeleri arasında seviyeli bir tartışmanın görülmesinden memnuniyet duyduğunu ekledi. “Gerçekten gurur duyuyorum ki Ethereum‘un, protokol veya ekosistemdeki önemli şeylere karşı çok olumsuz duygular taşıyan insanların dahi düşüncelerini ifade etmelerini engelleme kültürü yok. Bazıları ‘açık tartışma‘ idealini bir bayrak gibi sallarken, bazıları bunu ciddiye alır,” diye yazdı Buterin.

Leave a Reply