243 Trilyon Dolarlık küresel borç, Bitcoin’i alternatif yapabilir!

0

Küresel piyasaların, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar borca batmış bir durumda olması Bitcoin ve kripto paraların çözüm yolunu açabileceği söyleniyor!

Uluslararası Finans Enstitüsü‘nün aktardığı verilere göre, an itibariyle 243 Trilyon Dolarlık küresel bir borca batmış durumdayız. Yaklaşık çeyrek katrilyon dolara denk olan küresel borç tarihin zirve noktasında yer almaktadır. Böylesine bir meblağ söz konusu olunca akıllara karşılığının olup olmadığı sorusu geliyor. Yanıt vereyim; böylesine bir borcun ödenebilmesinin imkanı yok. Amerika borcunu ödemek üzere yeni para basma yoluna gidebilir; fakat bu durumun yeni bir soruna neden olacağı göz ardı edilmemelidir. bu durum hem ABD‘nin hem de diğer ülkelerin içine düştüğü kaotik ortamın çıkış yolunun pek olmadığını göstermektedir.

Borç ödenmesi için yeni para basılırsa ne olur?

Hepimizin bildiği üzere küresel güçler büyük çoğunlukla liberal ekonomi politikalarını uygulamaktadır. Liberal ekonomik sistemlerde ise çarkların dönebilmesinin tek yolu vardır; dıştan müdahalenin olmaması ve ekonominin kendi halinde işlemesi. Zira 1776 yılında Adam Smith tarafından kaleme alınan “Wealth of Nations” isimli eserde de açıkça vurgulandığı üzere; ülkelerin daha iyiye ulaşması için izlemeleri gereken adımlar belirlidir. Bu adımların da en önemli dayanak noktasını üretim aşaması oluşturmakta ve böylelikle ulusların yaşam standardının çeşitli ekonomik prensipler ölçüsünde iyileşebileceğine işaret etmektedir.

En borçlu ülkeler

Adam Smith vs yeni para basımı

Adam Smith, piyasanın faydası adına dış müdahalelerin olmaması gerektiğinin altını çizer. Bunu ifade ederken de “invisible hand” yani Türkçesi ile “görünmez el“den bahseder. Adam Smith‘e göre piyasa kendi yolunu bir şekilde bulacaktır. Dolayısıyla dıştan yapılan her müdahale piyasa için çok daha kötü bir sonuca neden olacaktır. Bu bağlamdan ele aldığımızda basılan her para ve piyasaya karşılığı olmaksızın sokulan her kuruş ya da cent çok daha büyük bir sorunun ilk adımlarını oluşturmaktadır. Zira, piyasanın olağan dengesi önemli oranda sarsılmakta ve tekrar bir dengeyi bulabilmesi için uzun bir zaman gerekecektir.

Ayrıca, borç ödenmesi için basılan her kuruş ya da cent enflasyon ve küresel ekonomik dengesizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu durumun en iyi örneklerinden biri Venezuela olabilir. Amerika ambargosu nedeniyle zor günler geçiren Venezuela, ekonomik sorunları aşmak adına devamlı yeni para basmaktadır. Bu durum da an itibariyle yaklaşık %2,650,000 (%2.5 milyondan fazla) değer kaybına neden oldu. Daha net ifade etmek gerekirse; 1 milyon Venezuela Bolivar’ı olan biri bu süreç sonunda kuruş değerinde alım gücüne sahip olacaktır.

Kaynak: IIF

Bitcoin bu süreçten nasıl pozitif etkilenebilir?

Sorumuzun yanıtı aslında şu ana kadar değindiğimiz içerikte mevcut. Küresel borç bir el bombası kıvamına ermiş olup büyük güçlerin elinde patlamaya hazır bir durumdadır. Bu durumun en önemli nedeni de ifade ettiğim üzere, devamlı para basımı, merkezi otoritenin ekonomiye sıkıntılı müdahaleleri ve politik ortamın ulusal para birimleri ile olan ilişkileri. Tüm bu nedenler Bitcoin ve kripto paraların yapısı gereği çözdüğü ana sorunlar olması bakımından da önem taşımaktadır. Bitcoin için ne bir otorite ne de bir merkez bankası söz konusu değildir. Bunun da ötesinde 21 Milyon gibi sınırlı bir sayı ile piyasada işlem görmektedir. Yine aynı şekilde herhangi bir ulus/devlet ya da örgüt/parti ile ilişkisi olmaması, Bitcoin‘in topluluğun kolektif bir aracı olması onun önemini açıkça ortaya koymaktadır.

İşte tüm bu detaylar açıkça göstermektedir ki; Bitcoin, tüm bu nedenlerden ötürü yakın zamanda olası bir küresel krizde tek çıkış yolu olarak masada yer almaktadır. Bu durum ister küresel güçler tarafından kabul edilsin ya da edilmesin, an itibariyle tek kurtuluş yolu olarak ifade edilebilir.

Leave a Reply