DarkNet Pazar Analizi

0

DarkNet pazarını detaylı bir araştırma ile inceleyen Chainanalysis Ekibi, markete transfer edilen Bitcoin miktarı, yıllara göre değişimi, hukuki yaptırımların markete etkisi gibi son derece önemli verileri geçtiğimiz haftalarda yatırımcılar ile paylaştılar.

Türkçe karşılığı olarak Karanlık internet diyebileceğimiz bu alanı duymayanınız yoktur diye düşünüyorum. Özellikle Bitcoin’in ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda DarkNet’te bir anlamda pazarın para birimi olarak kabul görmeye başlamıştı. Bu süreç çeşitli küçük borsaların desteğiyle de gelişmiş ve günümüz kripto para sektörünün oluşumuna ciddi katkıda bulunmuştu. Deepweb’de yapılan hukuk dışı girişimlerin bir sonucu olarak FBI uzun süren uğraşın sonucu olarak, ağa sızabilmiş ve önemli ölçüde DarkNet (DeepWeb)’e zarar vermişti. Aradan geçen seneler gösterdi ki DarkNet’e çekilen operasyona rağmen çeşitli alt bölümlerde aktif pazar ve oluşumların varlığı devam etmektedir.

Chainanalysis grubunun yayınladığı veriler göstermektedir ki (aşağıdaki grafikte görülebileceği üzere) 2011 senesinden zirve yaptığı 2017 senesine kadar DeepWeb’e gönderilen Bitcoin’lerin (Milyon Dolar olarak referans alınmıştır, Bitcoin kripto para adeti olara değil) kademeli bir şekilde arttığı görülmektedir. Bu artışın kur farkından ciddi bir şekilde etkilenmediği de grafikten yola çıkarak ilk elden varabildiğimiz bir diğer önemli sonuç.

Kaynak: Chainanalysis

2017 senesinden sonra gelen 2018’de, özellikle kripto para piyasasının ciddi bir düzeltme yaşadığı da göz önünde bulundurulunca DeepWeb’e gönderilen milyon dolar bazında ciddi bir düşüşün gelmemesi de dikkatleri çeken bir diğer önemli detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiyat bağlamında incelediğimiz için şu yorumu rahatlıkla yapabiliyoruz;
DarkNet’te yapılan alım-satımların piyasa fiyatlarından etkilenmeden ticari olarak işlem görmeye devam ettiğini görüyoruz. Seneler içerisinde yaşanan artış da DarkNet pazarının gün geçtikçe tekrar gelişmeye başladığını göstermesi açısından önemlidir.

Kaynak: Chainanalysis

Yukardaki grafikten anlaşılacağı üzere son 2 senelik süreci göz önünde tuttuğumuzda 1 ile 3 Milyon Dolar değerler arasında -ortalama 2Milyon Dolar- değişen paraya karşılık Bitcoin’in DarkNet pazarına gönderildiği anlaşılmaktadır. Günlük 2 Milyon Dolar’ın önemini vurgulamak için şu örneği verebiliriz: Coinmarket verilerine göre günlük işlem hacmi 2Milyon Doları geçmeyen TOP 100’de yer alan borsalar mevcut.

Bu denli yüksek hacimlerde paranın DarkNet’e akmasına karşın; günümüzde, DarkNet’e akan Bitcoin’lerin piyasa geneline oranının ise %1 dolaylarında olduğunu da ifade etmemiz gerekir.

Son yıllarda AlphaBay ve Hydra gibi lider konumda olan DarkNet pazarlarının kapatılması bu piyasaya negatif etki yapmadığı gibi trafiğin alternatif pazarlara akmasını sağlıyor.

Bitcoin fiyatının piyasa hareketliliğine etkisi yok!

Kaynak: Chainanalysis

DarkNet piyasasında gerçekleşen işlemlerle Bitcoin fiyatı arasında bir ilişki olduğunu söylemek son derece güç. Bilakis, Bitcoin fiyatının 2018’de %78 değer kaybettiği bir dönemde DarkNet pazarlarında gerçekleşen işlemlerin ise 2 katına çıktığı göze çarpıyor.

Tüm bu durumların yanı sıra grafiklere dikkatli baktığımızda DarkNet’te Cuma ve Cumartesi günleri artan alım-satım trafiği karşımıza çıkmakta.
Bu durumun en olası sebeplerinden biri olarak Chainanalysis ekibi, uyuşturucuya işaret etmektedir.

Cuma günü ve Cumartesi gününe girilirken markette yaşanan işlemlerin artış göstermesi, haftasonu nedeniyle insanların uyuşturucu tedarik etmeye çalıştığını ve bunu da kripto para kullanarak daha güvenli gerçekleştirmeye çalıştıklarını düşünüyoruz.

Chainanalysis

Baskılar DarkNet’i durduramıyor!

Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkeler DarkNet ağına saldırılar gerçekleştirerek ağı etkisiz hale getirmeye çalışmakta. Yer yer çeşitli hukuki yaptırımlar ve cezai uygulamalarla da pazar üzerinde baskı kurulmaya ve insanlar yıldırılmaya çalışılmasına karşın yapılan tüm bu aksiyonların sonucu değişmiyor: Market büyümeye devam ediyor!

İlk deneyim olarak FBI baskını ve yaşanan gözaltı-tutuklamalara rağmen alternatif pazarlara yönelen insanlar, yeni pazarların da aynı süreçten geçmesi sonucu sadece başka ağa geçmekteler. Rus Hydra ağı’nın kapatılmasından sonra bir müddet yaşanan duraksamadan sonra başka ağların aktifleşmeye başlaması bu durumu en iyi özetleyen örneklerden biridir.

Bir diğer önemli örnek de 700 Milyon Dolardan fazla para trafiğini barındıran AlphaBay ve Hansa isimli iki DarkNet pazarının 2017 sonuna doğru kapatılmasından sonra DarkNet trafiğinde yaşanan 2-3 aylık duraksamadan sonra 2018 Şubat ayında tekrar hızlı bir şekilde yükselmeye başlamasıdır. Bu durum da insanların çeşitli pazarların kapatılmasından sonra arayış içerisine girdiği ve yeni ağı bulduktan sonra tekrar eskisi gibi aktif işlemler yürütüldüğünü göstermektedir.

Çok daha da kötüsü yapılan baskılar ve hukuki engellemeler sonucu kapatılan DarkNet pazarları yerine kurulan yeni ağlar önceki ağlardan çok daha üst düzey güvenliğe sahip dağınık ağ modelinde yapılanmaya başlıyorlar. Bir diğer önemli yansıması da insanların şifrelenebilir uygulamaların kullanımına ağırlık vermeye başladığı ve güvenliklerini çok daha iyi seviyeye çıkarmaya başladıklarıdır.

Leave a Reply