BMW Blockchain şirketi ile anlaşmaya vardı!

0

BMW Grubun Asya iştirakleri olan Intel ve Nielson, Singapur destekli Blockchain şirketi olan Tribe şirketiyle kurumsal partnerlik anlaşması imzaladı!

Tribe Accelerator tarafından yapılan açıklamada 3 şirketin yapılan anlaşma doğrultusunda Blockchain temelli çözümler üreterek Endüstri 4.0 için hazırlık yapılmasının planlandığını ifade etti. Tribe Accelerator şirketi Blockchain üzerine çözüm üretirken; BMW de genele nasıl adapte edilebilir üzerine çözüm önerileri gerçekleştirecek. Yine BMW şirketinin IT genel müdürü de bu tarz girişim şirketlerinin proof-of-concept yani kanıt yöntemlerinin geliştirmelerini desteklediklerini ifade etti. Intel şirketinin bu anlaşmadaki rolü ise teknik ve iş anlamında girişime destek sunmak olarak ifade ediliyor. İntel şirketinin bilindiği üzere mikro-çip ve çeşitli güvenlik, gizlilik alanlarında önemli ürünleri bulunmakta. Bu bağlamda yapılan işbirliği anlaşmasının iyi sonuçlara gebe olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Nielson şirketi ise geliştirilen ürünlerin test edilmesi için uygun katılımcı ve şartları geliştirmekten sorumlu olacak. Tribe şirketi yöneticisi de başarının elde edilebilmesi için Blockchain Teknolojisinin genele faydaları bakımından geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Anlaşmanın önemi

BMW Grubun an itibariyle yıllık 2,5 Milyonun üzerinde araç ürettiği ve yıllık 100 Milyar Dolar net kâr açıklayan bir şirket olduğunu göz önünde tutarsak Blockchain bazlı ürün geliştirmelerinin fark yaratacağını ifade edebiliriz. Yine Intel ve Nielson alt iştiraklarinin de 50 Milyar doların üzerinde yıllık gelir açıklayan şirketler olduğunu da göz önünde tutmakta fayda var. Blockchain yatırımı ve geliştirmesi yapmak isteyen şirketlerin yıllık gelirleri anlık market değerinden 2 kat daha fazla. Bu durumun da Blockchain Teknolojisi’nin genele yayılabilmesi ve sektörün tanınırlığını arttırabileceğine işaret etmektedir. İnsanlar, küçük şirketlerin yaptıklarından ziyade BMW Grup gibi büyük firmaların hamlelerini önemser. O yüzden bu anlaşma sektör için çok anlam ifade etmektedir.

Leave a Reply