ERC-404 nedir?

0

Kripto piyasaya, blockchain dünyasına bir sürü heyecan verici yenilikle ek değer sunmayı vadeden yeni bir token standardı tanıtıldı: ERC-404.


ERC-404, en basit şekilde; tek bir NFT’nin birden fazla cüzdana sahip olmasına izin vererek benzersiz bir şekilde dikkat çeken deneysel bir token standardı olarak ifade edilebilir. Bu özellik, gelecekte çeşitli kullanım senaryoları için bir örnek oluşturuyor.

ERC-404 standartının arka planı

ERC-404 token standardının hikayesi, “ctrl” ve “Acme” takma adlarını kullanan iki anonim geliştiricinin Ethereum ağında deneysel bir token başlatmasıyla başlıyor. Bu adım, ağın tüm standartlardan beklediği resmi tanıma prosedürünü bile geçmeden gerçekleşti. İkili, amacın “yerel bölünme, likidite ve ticaret/etkileşim bazı yönlerini teşvik eden benzersiz özellik setlerine sahip NFT’lerin yaratılmasını ilerletmek” olduğunu belirtti.

Pandora‘nın arkasındaki ekip, yeni standartı benimseyen ilk proje olmasıyla dikkat çekerken, ERC-404 için Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) uygulamasında aktif rol oynamaktadır. Bununla birlikte, kripto alanını kolaylaştırma hedefinde kararlı olan ekip; bireylerin bölüştürmek veya likide etmek istediği orijinal NFT‘leri belirsizleştiren üçüncü taraf çözümlerini tercih etmemekte kararlıdırlar. Bilindiği üzere daha önce NFT‘lerin 3. parti uygulamalar ile likitide olarak kullanılabilmesi mümkündü ama bu durumda çok ciddi manipülasyonlar gerçekleşmekteydi. Ekip, bu durumu çözmeyi amaçladı.

ERC-404’ün gelişimi

ERC-404 token standardı, Ethereum ağında bulunan yaygın ERC-20 ve NFT ile ilgili ERC-721 standartlarının birleşimiyle geliştirildi. Yeni standart, geliştiricilere NFT’lerin kesirli koleksiyonlarını açık ticaret ve çeşitli yenilikçi kullanım senaryolarında uygulamak için serbestlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Mevcut standartlar altındaki NFT‘lerin mevcut durumu, onları tek bir cüzdana ve tek bir sahibe izole ederek kullanımlarını sınırlamaktadır. ERC-404 standardı, bu paradigmayı değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, NFT‘lerin bölünebilmesini belirli cüzdanlarda kilitlenme ve değeri belirli ölçüde yansıtan temsilci tokenlerin serbest bırakılması yoluyla sağlar. Yeni standard, bir NFT’nin aynı anda birden fazla cüzdana ait olmasına olanak tanır, böylece bunların kredi teminatı olarak ve daha fazlası için kullanılma olanaklarını açar.

ERC-404, ERC-20 ve ERC-721 standartlarına kıyasla, “yarı değiştirilebilir” varlıkların ihraç edilmesine olanak tanır ve bu da her iki standartın ana özelliklerini bir araya getirir. ERC-404’ün geleneksel olarak kabul edilen NFT’lerin bölünmezliğini nasıl aştığı, fraksiyonel birimlerin transferini mümkün kılan ancak başlangıç varlığının özelliklerini koruyan token basma ve sonrasındaki yakma mekanizmalarının kullanılmasıyla gerçekleşir.

Bu yaklaşım ile ihraç edilen tokenlar, orijinal NFT‘ye bağlıdır ve tam varlıklar satın alındığında alıcının cüzdanına basılır. Varlığın fraksiyonlaştırılmış bir versiyonu oluşturulup satıldığında, orijinali yakılarak denge korunur. Ancak, dolaşımdaki fraksiyonların çoğunu satın alan tek bir cüzdan varsa, bu cüzdan yeni basılmış tam bir NFT alır.

Teknik anlamda ERC-404

Teknik açıdan, ERC-404, Ethereum ağındaki herhangi bir cüzdan ve uygulamayla tamamen uyumludur. ERC-20 ve ERC-721 standartlarının özelliklerini temel alarak, yeni token, deneysel olmasına rağmen, serbestçe değiştirilebilir, transfer edilebilir ve varlıkların yerel olarak fraksiyonlaştırılması için benimsenebilir.

ERC-404 teknik işleyişi.

Kıyaslama açısından, ERC-404‘ün üzerine inşa edildiği orijinallerine kıyasla farklılaşmasını sağlayan bir dizi benzersiz teknik özelliği bulunmaktadır, bunları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • EIP (Ethereum İyileştirme Önerisi) – EIP açısından, ERC-404 herhangi bir öneriye sahip değilken, hem ERC-20 hem de ERC-721’in sırasıyla EIP-20 ve EIP-721 üzerinden kabul için önerileri bulunmaktadır.
 • Varlık sınıfı – Bir varlık sınıfı olarak, ERC-404 kesirli bir dijital varlık iken, ERC-20 belirli bir tip değiştirilebilir dijital varlık ve ERC-721 benzersiz dijital varlıklar sınıfıdır.
 • Token Kimlikleri – Her varlık için benzersiz bir token kimliğine sahip olan ERC-721’e kıyasla şu anda hiçbir token kimliği olmayan ERC-20 gibi ERC-404 için de bilinen bir token kimliği yoktur.
 • ERC-404 henüz geliştirme aşamasında olduğu ve deneysel bir varlık türü olarak sınıflandırıldığı için, gelecekte geniş çaplı uygulamalarda karşılaşabileceği teknik sınırlamalar henüz keşfedilmemiştir.

Kullanım alanı ve uygulamalar

ERC-404 standardının en büyük avantajı, çeşitli sektörlerde kullanım alanları ve uygulamalarına dair vaatleridir. Şu anda kullanımı için en karlı olan bazı alanlar şunlardır:

 1. Değerlerin Tokenleştirilmesi

  Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi (RWA), kripto ve blockchain pazarının hızla gelişen bir yönelimidir ve bu yeni standartı kullanarak gayrimenkul, sanat, ekipman ve lüks eşyalar gibi varlıkların parçalı sahipliğini kolaylaştırabiliriz. Bu, sadece birçok perakende yatırımcı için bu sektöre giriş eşiğini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda likidite girişini de sağlar.
 2. DeFi

  Kredi verme, borç alma ve kazanç çiftçiliği (farming), ERC-404 standardının uygulanmasından faydalanabilir, çünkü bu, teminat olarak kullanılmak üzere yeni türde varlıkların tanıtılmasına olanak tanır. Varlıkların bölünebilirliği, katılımcıların portföylerin değerini parçalamalarına ve bunları satış veya kredi yoluyla ek gelir elde etmek için likide etmelerine izin verecektir.
 3. Oyun sektörü ve NFT’ler

  Varlık sahipliği, taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlik, oyun ve NFT sektörlerinde ERC-404 kullanımının değer önceliklerindedir. Yeni standart, geliştiricilere oyun içi varlıkları bölebilmelerine olanak tanır, bu da oyun mekaniği açısından tamamen yeni bir boyutun açılmasını sağlar ve sanal ekonomilerin işleyişini basitleştirir. NFT sektörü de, daha fazla kullanıcının koleksiyon sahipliğine ve ticaretine katılmasını sağlayarak bundan faydalanacaktır.
 4. Tedarik zinciri yönetimi

  ERC-404, tedarik zinciri yönetimi uygulamalarında şeffaflık, doğrulama ve verimlilik gibi önemli konuları büyük ölçüde çözebilecek ve çeşitli tedariklere benzersiz kimliklerin basit bir şekilde verilmesini sağlayarak önemli ölçüde kolaylaştırabilecek bir potansiyele sahiptir. Bölünmüş NFT’lerin tek bir orijinalle bağlantılı olması, ürünlerin kökenlerini izlemeye yardımcı olabilirken, yakma mekanizmaları bozulabilir ürünlerin verimli depolanmasını sağlamak için çok değerli olabilir.

Bazı ERC-404 projeleri

ERC-404 hype’ından yararlanarak adını duyuran önemli projeler arasında şunlar bulunmaktadır:

Pandora – ERC-404 standardını kullanarak 10.000 Replicant NFT’sini basan proje bu alandaki ilk olma özelliğini taşıyor. Söz konusu NFT’ler 10.000 ERC-20 tokenine bağlı olarak işlem gördü/görüyor. Kullanıcılar, bir PANDORA tokeni satın aldıklarında cüzdanlarına bastırılmış bir NFT alırlar ve bu tokenler 9 Şubat’ta birim başına 32.000 dolara kadar alıcı bulmuştur.

DeFrogs – 10.000 Pepe the Frog NFT’sinden oluşan başka bir koleksiyon. Bu proje ayrıca, bir ERC-404 tokeninin varyasyonunu kullanıyor ve iddia edildiğine göre deflasyonist bir model kullanan ilk ERC-404 PFP koleksiyonu olarak etiketleniyor.

Monkees – ERC-404 temelinde başka bir PFP koleksiyonu, sadece 100 benzersiz NFT içeriyor. Her biri on özel özellik ve altı özellik kombinasyonu içerir.

Zorluklar ve Yorumlar

ERC-404 standardı hala deneysel olduğundan, ana akım haline gelmeden önce ele alınması gereken bir dizi zorluk bulunmaktadır.

İlk zorluk, geliştirici eğitimidir. Bu süreç her zaman uzun bir süreçtir ve yeni standardı uygulamaya başlamadan önce daha fazla projenin başlaması için birçok nitelikli uzmanın eğitilmesi gerekecektir.

Başka bir zorluk, ERC-404 ile uyumluluklarını sağlamak için blok zinciri ağlarında ve uygulamalarında teknik güncellemelerin kitlesel olarak tanıtılmasının gerekliliğidir.

Güvenlik endişeleri de ele alınması gereken bir konudur, çünkü yeni standardın potansiyel eksiklikleri, güvenlik açıkları veya zayıflıkları henüz tam olarak analiz edilmemiştir. En önemlisi, yeni standardın sistematik risk unsuru taşımasıdır, çünkü piyasaların dağıtımına nasıl tepki vereceği belirsizdir, çünkü bu durum tahmin edilebilirliği azaltma potansiyeline sahiptir.

Peki ne olacak?

Geleceğe baktığımızda, ERC-404′ün Ethereum ekosistemini genel olarak nasıl etkileyeceğini ölçmek zor. Ancak, yeni varlığın, likidite enjekte etmeye istekli yeni piyasa oyuncularının katılımını teşvik etmesi muhtemeldir. Ayrıca, geliştiricilerin yeteneklerini kodu mükemmelleştirme ve bu sayede standardın kullanılabilirliğini artırma konusunda katkıda bulunacağına inanmak çok olasıdır.

Şu anda, birçok NFT platformu yeni tokeni desteklememektedir, ancak ERC-404‘ü geliştiren ekip, onay ve geniş kabul almak için Ethereum ekibine resmi bir Ethereum İyileştirme Önerisi teklifi sunma niyetindedir. Ancak, ekip standardı daha hızlı onay almak için standart prosedürü atlatmaya çalıştığı gerçeği, diğer projelerin de standartları yaygın olarak kullanabileceklerine karar vermelerine neden olabilir. Bu da kontrolsüz bir etki yaratabilir.

Sonuç

ERC-404, NFT‘lerin gelişiminde evrimsel bir adım olma vaadi veren yenilikçi bir token standardıdır. Sahipliklerini hızlandırarak ve kullanım alanlarını çeşitlendirerek NFT’lerin evrimleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Oyun, gerçek dünya varlığı tokenleştirme, DeFi ve diğer alanlarda likiditeyi genişletme ve NFT‘ler için uygulamaları genişletme potansiyeli oldukça açıktır. Var olan zorluklara rağmen, devam eden gelişimin bu sorunları çözeceğine dair güven tamdır.

ERC-404 tokenlarının potansiyeli, teknik yeteneklerini kullanmak için gerekli hayal gücüne sahip projeler için birçok perspektif sunmaktadır. Bu, daha fazla kullanıcının ERC-404‘ü keşfetmesi, ilgili blok zinciri topluluklarına katılması ve ERC-404 tabanlı sözleşmeleri uygulama veya etkileşimde bulunma konusunda deney yapması için iyi bir fırsattır.

Leave a Reply